WHITE COOL

Tiêu chí - Tầm nhìn - Sứ mệnh

Tầm nhìn:

Trở thành công ty tiên phong và là nhà cung cấp máy làm lạnh nước chiller hàng đầu tại Việt Nam mang thương hiệu White Cool.

Tiêu chí hoạt động:

Lấy con người làm gốc – Lấy phục vụ đi đầu – Lấy chất lượng là mạng sống của doanh nghiệp.

Sự thành công của mỗi cá nhân trong công ty quyết định sự thành công của công ty.

Tôn trọng và gìn giữ những giá trị đạt được qua quá trình làm việc

Sứ mệnh:

Tạo sản phẩm chất lượng cao, nâng cao giá trị của khách hàng.

Xây dựng môi trường làm việc năng động, sáng tạo và luôn được học hỏi những kinh nghiệm quý báu từ những chuyên gia.

Kinh doanh một cách minh bạch, trong suốt

- White Cool -

Xem chi tiết